Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Plasty Y Lasynys Fawr

Astudiaethau Achos, Peirianneg Ecolegol, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Cyfeillion Ellis Wynne yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae’r lleoliad yn bwysig i ddiwylliant Cymreig.  Yma ganed Ellis Wynne, y clerigwr a’r llenor Cymraeg sy’n enwog am ei waith, Gweledigaethau’r Bardd Cwsg a gyhoeddwyd ym 1703.

Cyfeillion Ellis Wynne sydd yn gyfrifol am y Plasty. Eu nod yw galluogi’r gymuned leol i ddefnyddio’r plasty ar gyfer digwyddiadau diwylliannol.  Maent yn annog ymwelwyr ac wrthi’n datblygu cynlluniau ar gyfer canolfan ddehongli newydd.

Fel sail i gynllun rheoli cynaliadwy cynhaliwyd asesiad bioamrywiaeth o’r safle gan dîm Peirianneg Ecolegol Rhwydwaith WISE. Mae’r adroddiad terfynol yn drysorfa o ffeithiau am gynefinoedd o gwmpas y Plasty, y planhigion lleol a rhywogaethau anifeiliaid, cynllun rheoli a’r pwysigrwydd i gynnal bioamrywiaeth.  Bydd y wybodaeth ar gael ar fyrddau dehongli ar gyfer ymwelwyr.

Bydd Y Lasynys Fawr yn rhan o rwydwaith o fusnesau sy’n annog atyniadau i weithio gyda’i gilydd i wella profiadau ymwelwyr ac i berswadio ymwelwyr aros am gyfnodau hirach.