Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Y Gymraeg yn golygu busnes
Steps4ward

Astudiaethau Achos, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Steps4ward yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Roedd templedi a chyngor parod Tim Busnesau Cynaliadwy o Rwydwaith WISE a’r tim CNYC ym Mhrifysgol Bangor yn gymorth mawr wrth ddatblygu polisïau Iaith Gymraeg, Cyfartaledd ac Amrywiaeth, a Rheoli Amgylcheddol.

Mae’r ffaith fod Cam Ymlaen wedi derbyn MarcSiarter Busnes Cynaliadwy o fewn wythnos i gyswllt cyntaf Sandra Myers ag ein Ymgynghorydd Cynaliadwyedd ni, yn dangos pa mor rhwydd oedd y broses.

Mae’r rhaglen ‘Cam Ymlaen’ wedi’i datblygu gan Sandra gyda’r nod o fagu hyder pobl yn eu gallu i fanteisio ar y cyfleoedd addysg sydd ar gael iddynt. Gan fod cyfathrebu yn sgil allweddol roedd yr angen i ddefnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg wrth ddatblygu’r adnodd yn ystyriaeth bwysig o’r cychwyn cyntaf.

Mae hi wedi bod yn hyfryd cael cydweithio gyda’r holl bobl wych yng Nghanolfan Newid Ymddygiad Cymru. Dw i’n teimlo’n freintiedig iawn o fod wedi derbyn y fath gefnogaeth”, Sandra Myers, Perchennog.

Sandra yn siarad am yr iaith Gymraeg yn ei busnes (Cymraeg rhygl)