Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Y Gymraeg yn golygu busnes
Age Connects

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Age Connects Canol Gogledd Cymru yn siarad gyda Rhwydwaith WISE
Trwy weithio gyda’r Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru a Rhwydwaith WISE, mae Age Connects Canol Gogledd Cymru wedi cymryd y cyfle i asesu cryfderau’r sefydliad. Mae strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn, 2013 – 2020, yn pwysleisio’r angen i bobl gael mynediad at adnoddau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol er mwyn delio gyda’r heriau a chyfleoedd maent yn eu hwynebu. Penderfynodd ACCGC weithio mewn dwy ffordd i wella effaith eu gwasanaeth ar yr adnoddau hyn.

Maent wedi hybu’r gweithwyr i wella i ailgylchu mwy ac mae ACCGC wedi dechrau trafod prosiectau ‘eco’ gyda phartneriaid allanol. Mae gwersi Cymraeg am ddim i’r gweithwyr a gwirfoddolwyr wedi gwella’r gwasanaeth iaith Gymraeg i’w cleientiaid.

Rydym wedi creu polisïau cadarn a chyson am yr Iaith Gymraeg ac asesu ein heffaith Amgylcheddol sydd wedi arwain at newid ymwybyddiaeth ac ysgogiad staff. Ymrwymiad staff oedd yn allweddol a chafodd hyn ei hwyluso gan gyngor ac arweiniad’, meddai Judith Wynne, Prif Weithredwr.

Sabine Hoekema’n siarad am yr iaith Gymraeg yn ei busnes (Cymraeg i ddechreuwyr gyda is-deitlau, a Saesneg rhygl. I gael mynediad i’r is-deitlau, cliciwch ar y botwm “settings” (cog) yn y bar chwaraewr fideos yn y gwaelod, a dewis “English (United Kingdom)”)