Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Fideos

Defnyddio’r Iaith Gymraeg ym Musnes

Canol Gogledd Cymru Age Connects

Sabine Hoekema’n siarad am yr iaith Gymraeg yn ei busnes (Cymraeg i ddechreuwyr gyda is-deitlau, a Saesneg rhygl. I gael mynediad i’r is-deitlau, cliciwch ar y botwm “settings” (cog) yn y bar chwaraewr fideos yn y gwaelod, a dewis “English (United Kingdom)”)

Meithrinfa Ffalabalam

Menna Jones yn siarad am y iaith Gymraeg yn y feithrinfa (Yn yr iaith Gymraeg)

Rhaglen Steps4Ward

Sandra Myers yn siarad am yr iaith Gymraeg yn ei busnes (yn yr iaith Gymraeg)