Rhwydwaith WISE :: WISE Network

:: ARCHIF :: Lleoliadau

EEAC 2013


Saesneg fydd iaith y gynhadledd.

GwahoddiadRhaglenLleoliadauNoddwyrCynaliadwyedd

Defnyddiau a Chyfryngau y CynhadleddAdborthCyswllt

 

Neuadd Pritchard Jones HallLleoliadau y Gynhadledd

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor yn Neuaddau hanesyddol Pritchard-Jones a Powis. Mae mynediad i’r Neuaddau ar hyd Prif Adeilad y Celfyddydau ar Ffordd y Coleg, sef Adeilad 51 tuag at y dde uchaf ar map 1 isod. Cliciwch ar y ddelwedd ar y chwith i fynd ar daith 360o o leoliad y gynhadledd yn Neuadd Pritchard Jones.

Gwyliwch y gwe-ddarllediadau o holl drafodion
 
 
 
Neuadd Pritchard Jones Cynllun llawr Neuadd Pritchard Jones
 
 
 
 
Neuadd PowisCynllun llawr Neuadd Powis
 
 
 
 
 
 
 

Lleoliad Cinio’r Gynhadledd

Mae’r Cinio’r Gynhadledd yn cael ei gynnal yn Neuadd Reichel sydd wedi ei leoli ar Safle Ffriddoedd ar gampws Prifysgol Bangor sef Adeilad 17, sy’n agos at waelod ar y chwith ar map 1 isod.
 
ReichelCynllun llawr Neuadd Reichel
 
 
 
 
 

Mapiau

1. Adeiladau y Brifysgol

2. Allfeydd arlwyo y Brifysgol a mannau eraill o ddiddordeb ym Mangor


Noddwyr

EEAC CNC/NRW CYAC/WERH
Prifysgol Bangor University Rhwydwaith WISE Network


Os hoffech gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â:

Dr. Rosie Anthony, Gweinyddwr y Gynhadledd EEAC 2013
8 Alun Roberts, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2UW, UK. Ffôn: +44 (0) 7506 768 642