Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Effaith “kefir” ar batrymau eplesiad microbaidd yn y perfedd

Astudiaethau Achos, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Chuckling Goat yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Gafr gyda Shann Nix Jones with her goatDeng mlynedd yn ôl, roedd Shann Nix Jones o Galiffornia wedi derbyn gwobrau am ei gwaith newyddiadurol ac yn seren radio gyda’i gorchestion yn ysbrydoliaeth i’r ffilm, “Never Been Kissed”, gyda Drew Barrymore. Heddiw, mae Shann yn byw gyda Richard ei gŵr yn Fferm Chuckling Goat yng Ngorllewin Cymru. Maent yn godro geifr eu hunain ac yn defnyddio’r llefrith i wneud diod probiotig ‘kefir’ sydd wedi ennill gwobrau, a deunydd gofal croen naturiol sy’n cael ei ddefnyddio i drin ecsema.

Diod wedi ei fragu yw ‘kefir’ wedi ei wneud o lefrith gafr amrwd a meithriniad o furum a bacteria. Mae tîm Rhwydwaith WISE yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn gweithio gyda Chuckling Goat ar hyn o bryd i brofi effaith penodol kefir ar batrymau eplesiad microbaidd yn y perfedd. Mae treialon in vitro a dadansoddiad data wedi dangos bod ychwanegu kefir yn hwb i eplesiad yn y perfedd. Bydd astudiaeth ddilynol yn cynnwys arbrawf in vivo ar anifeiliaid anwes fydd yn canolbwyntio ar werthuso kefir Chuckling Goat ar gyfer therapi adfer gwrthfiotig.

Dywedodd Sian:

Rydym wrth ein boddau i fod yn gweithio gyda’r Athro Jamie Newbold a’i dîm yn Rhwydwaith WISE, Aberystwyth. Mae IBERS yn gartref i gwyddoniaeth cyffrous, ac mae’n gyfle amhrisiadwy i fusnes bach fel ni i ymchwilio ac archwilio deunyddiau newydd i’n cynnyrch. Mae’r geifr yn hapus!”

Darllenwch mwy am hanes Chuckling Goat a Shann Nix Jones.