Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Testio blociau “Cerrig Thermo Poly”

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Affresol Cyf yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Affresol Cyf yn gweithio gyda Rhwydwaith WISE i brofi blociau TPRTM (Cerrig Thermo Poly) am gynnwys styren yn yr aer o amgylch y blociau, trwytholchi, twf microbaidd a diraddiant o ganlyniad i dymheredd uchel a dwysedd golau UF uchel.  Mae’r cwmni’n darparu system adeiladu gyflym, cost isel o ansawdd uchel wedi’i gwneud o TPRRM a ddefnyddir yn uniongyrchol yn lle fframiau pren a blociau concrid mewn tai.

Mae Tîm Ymchwil Geocemeg Organig Rhwydwaith WISE yn darparu cymorth i brofi am gynnwys styren a allyrrir o’r blociau adeiladu.

Mae arbrofion trwytholchi hefyd yn cael eu cynnal i asesu a ellir defnyddio’r blociau hyn i gywasgu plastigion mewn safleoedd tirlenwi heb greu niwed i’r amgylchedd.  Mae arbrofion yn cael eu cynnal i asesu diraddiant posib y blociau TPRTM  oherwydd lefelau uchel o ddwysedd golau UF a thymheredd uchel.