Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Profi trawstiau plastig wedi’u hailgylchu

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Plastico yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae tîm Rhwydwaith WISE ym Mhrifysgol Bangor wedi gweithio gyda Plastico i brofi eu trawstiau wedi’u gwneud o blastig wedi ei ailgylchu i sicrhau bod llwyth gweithiol y trawstiau yn ddigonol fel eu bod yn gallu cael eu defnyddio mewn adeiladu ac yn y tirwedd.

Yn ogystal â phrofi’r trawstiau, bu’r tîm yn edrych ar gyfrifiadau baich yn ôl y Safon Brydeinig berthnasol i alluogi’r cwmni i godi hyder eu cwsmeriaid yn y cynnyrch.

Mae’r gwaith yma wedi galluogi Plastico i archwilio marchnadoedd newydd ar gyfer cynnyrch plastig wedi’i ailgylchu, gan symud o ddodrefn gardd at strwythurau awyr agored sy’n gallu dal pwysau.

Mae gweithio gyda Rhwydwaith WISE wedi ein galluogi i ddatblygu marchnadoedd newydd ac ehangu amrediad ein cynnyrch.  Mae gweithio gyda thîm hyblyg oedd yn deall ein hanghenion wedi bod yn ardderchog”, meddai John Northcott, Cyfarwyddwr.