Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Pren Cymreig cynaliadwy wrth galon eich cartref

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Emlyn Williams o Hiraeth yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Ar y cychwyn es i at Rwydwaith WISE gyda her dechnegol ond wedyn maen nhw wedi helpu fy musnes mewn ffyrdd doeddwn i byth wedi’u dychmygu; brandio moesegol, help wrth ymgeisio am gymorth ariannol a rhwydweithio…mae’r rhestr ond yn mynd ymlaen” meddai Emlyn.

Daeth Emlyn Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr Hiraeth™ at Rwydwaith WISE â’r nod o ddatblygu cynnyrch pren gwres-driniedig ardystiedig sy’n addas ar gyfer cymwysiadau mewn gwaith adeiladu cynaliadwy.  Ar y cychwyn gwnaeth Rhwydwaith WISE astudiaeth gwmpasu gan gyflwyno’r prif ymagweddau masnachol at addasu thermal, y dulliau ar gyfer eu profi neu fesur, a’r gofynion ynghylch safonau neu ardystio.

Hefyd archwiliodd y cydweithredu parhaus seicoleg y defnyddwyr ynghylch cynhyrchion cynaliadwy yn y farchnad breswyl gwerth uchel a chynorthwyodd wrth ymchwilio a datblygu’r cynnig brand i’r farchnad hon.

Yn sgil y gwaith hwn lansiwyd yr amrediad newydd o gynhyrchion ar ‘Ddydd Ynys Môn’ yn Nhy’r Cyffredin yn San Steffan a derbyniwyd y cwmni a’i amrediad o gynhyrchion yn dda iawn.