Rhwydwaith WISE :: WISE Network

10.11.14
Gwahanu gwastraff i’w casglu ar wahân – dau fis i fynd. Ydych chi’n barod?

Newyddion, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Cynhaliodd Rhwydwaith WISE, mewn partneriaeth â CIWM Cymru Wales, ddigwyddiad rhannu gwybodaeth rad ac am ddim ddydd Gwener ddiwethaf (Tachwedd 7fed) ar y pwnc llosg diweddara – gwahanu gwastraff i’w ailgylchu er mwyn ei gasglu ar wahân.  Mae’r Fframwaith Gyfarwyddeb Gwastraff wedi cael ei hadolygu i hyrwyddo ansawdd uchel yn y broses ailgylchu.  O ddydd Calan 2015 bydd yn rhaid i ni yng Nghymru drefnu fod  papur, plastig, metel a gwydr yn cael eu casglu ar wahân.

Bu’r digwyddiad yn un poblogaidd iawn gyda 40 o gynrychiolwyr ac ystod eang o siaradwyr, yn rhannu gwybodaeth am sut y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn effeithio arnynt yn bersonol.  Yn benodol trafodwyd yr help sydd ar gael i fusnesau i fynd yr ail filltir, a sut gall meithrin ffyrdd gwell o ailgylchu helpu busnesau i ddefnyddio’u hadnoddau’n fwy effeithlon, sicrhau fod eu busnes yn dal dŵr yn ariannol yn gystadleuol.

Roedd y gweithdy yn annog deialog rhwng y ddeddfwrfa, y rheoleiddwyr, yr awdurdodau lleol, casglwyr gwastraff lleol a busnesau lleol eraill i gyfnewid syniadau ar ffyrdd da o weithio a chynnig cyngor ac arweiniad ar bob dim, mwy neu lai, sydd a wnelo ailgylchu.

Bydd digwyddiad tebyg yn cael ei gynnal yn Llanelli ddydd Gwener 21ain Tachwedd 2014.  Ewch i dudalen ‘Digwyddiadau’ am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.