Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Diogelu diwydiant cadw gwenyn a phoblogaeth gwenyn yng Nghymru

Astudiaethau Achos, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru (CGCGC) yn Gwmni Diddordeb Cymunedol sy’n anelu at ddatblygu a diogelu diwydiant cadw gwenyn a chynnal phoblogaeth gwenyn iach a chyfrifol yn amgylcheddol yng Nghymru a thu hwnt.  Maent yn gwneud hyn drwy addysg, hwyluso, cefnogi a dylanwadu.

Darparodd Rhwydwaith WISE gefnogaeth drwy gynnal ymchwil ansoddol gyda’u gweithwyr, gwirfoddolwyr a’r bwrdd rheoli er mwyn eu cynorthwyo i ddiffinio eu cynnig ac adnabod cynnyrch a gwasanaethau newydd i gyflwyno i’r farchnad.

Yn dilyn hyn, mae Rhwydwaith WISE a CGCGC wedi dechrau prosiect ymchwil a datblygu ar y cyd gyda myfyrwyr seicoleg defnyddwyr, er mwyn dadansoddi ymddygiad a phrofiad ymwelwyr yn eu canolfan.  Edrychwyd wedyn ar dechnegau seicolegol y gellir defnyddio er mwyn gwellau’r profiad ac uchafu ymrwymiad gyda gweithgareddau CGCGC.

Bydd canlyniadau’r ymchwil yn deillio o’r gwaith yn galluogi CGCGC uchafu’r gofod sydd ganddynt ar gyfer eu gweithgareddau i’r cyhoedd a gwella cyllid a chefnogi gwaith y cwmni ar yr un pryd.