Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Sicrhau ansawdd yng nghadwyn gyflenwi’r diwydiant prosesu llaeth

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Hufenfa De Arfon a Wynnstay yn siarad gyda Rhwydwaith WISE.

Mae cynhyrchu caws Cheddar angen llaeth sy’n cynnwys lefelau protein uchel a chyson.  Mae llaeth sy’n isel o ran protein hefyd yn golygu colled ariannol i gynhyrchwyr unigol gan fod cytundebau caws yn seiliedig ar gyfansoddiad y protein.

Mae Rhwydwaith WISE yn cydweithio â Hufenfa De Arfon a Wynnstay i ddatblygu offeryn ar-lein syml sy’n galluogi cynhyrchwyr i raddio’r cynnyrch o ran y protein sydd ynddo, a bydd ar yr un pryd yn adnabod y potensial o ran enillion ychwanegol ar gyfer y cynhyrchydd os bydd cynnwys protein y llaeth yn gwella.  Bydd hefyd yn darparu adborth a chyngor sydd ar gael o ran rheoli, bridio a maetheg.scc_pack_200

Rhagwelir y bydd y prosiect yn datblygu, gan ymgysylltu â phartneriaid busnes yn y gadwyn gyflenwi i ddatblygu offerynnau adborth amser go-iawn i’r cynhyrchydd.  Bydd offerynnau a dulliau cymorth o’r fath yn targedu’r farchnad gaws (mae canran y DU ryw £3 biliwn) ac mae’r potensial i fasnacheiddio yn fyd-eang yn arwyddion cryf o becyn cynnyrch Cymreig newydd a chryf.