Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Canfod newidiadau mewn cynefinoedd yng Nghymru drwy ddefnyddio lloerennau

Astudiaethau Achos, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS

Envrionment Systems yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Environment Systems yn ymgynghoriaeth flaengar ym maes gwybodaeth amgylcheddol a daearyddol.  Mae’r cwmni’n gweithio ledled y DU, Ewrop a thu hwnt yn darparu systemau ar draws y sectorau amgylcheddol, amaethyddol a thir.

Mae’r cwmni yn arbenigo mewn cymhwyso technolegau arsylwi ar y ddaear, dylunio a darparu systemau monitro, ac maent yn arbenigwyr ym maes mapio a modelu gwasanaethau ecosystemau.

Mae’r prosiect rhwng Rhwydwaith WISE ac Environment Systems yn fenter ar y cyd i ddatblygu dull o ddiweddaru mapiau o gynefinoedd a gynhyrchir gan Environment Systems gan ddefnyddio amrywiaeth o synwyryddion lloeren, ac yn y dyfodol addasu’r technegau at ddefnydd ESA Sentinel II a fydd yn dod ar-lein yn 2014.

Mewn datblygiad ar wahân, mae ymchwil ar y gweill i edrych ar ba mor eang fydd y defnydd o feddalwedd ffynhonnell agored ddatblygwyd gan Dr Pete Bunting. Disgwylir y bydd y feddalwedd yn datblygu’n brosiect ar y cyd ar Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn gynnar yn 2014.