Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Lleihau effaith amgylcheddol deunyddiau sy’n cael eu defnyddio i wneud caeadau storio

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Viscose Closures yn siarad gyda Rhwydwiath WISE

Mae Viscose Closures yn cynhyrchu caeadau seliwlos i selio topiau poteli ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddiau.  Cyflenwir nhw mewn toddiant storio sy’n cynnwys glycol polyethylen, sy’n gweithredu fel plastigydd i’r caeadau cyn eu ffitio.  Mae’r toddiant storio hwn yn cynnwys bywleiddiad i atal deunydd y caead rhag diraddio yn ystod ei gyfnod ar y silffoedd.

Gofynnodd Viscose Closures i Rwydwaith WISE eu cynorthwyo i leihau effaith amgylcheddol eu deunyddiau caeadau storio.  O ganlyniad, mae Rhwydwaith WISE wedi datblygu profion i bennu effeithiolrwydd ffyrdd effaith is o atal diraddiad microbaidd.  Gan ddefnyddio prawf resazurin sy’n defnyddio fflworoleuedd mewnbwn uchel, gallwn gymharu effaith ataliol twf microbaidd gwahanol gyfansoddiadau o glycol polyethylen, a thrwy hynny ddefnyddio llai o fywleiddiad.

Rydym hefyd wedi cymharu effaith amgylcheddol bywleiddiad wrth ddefnyddio cynhyrchion eraill.  Ar ben hynny, rydym yn treialu gwahanol fformwleiddiadau o doddiannau storio ac yn arbrofi i bennu pydradwyedd caeadau a ddefnyddiwyd, mewn pridd.