Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Lleihau costau trydan drwy ddadansoddi patrymau defnydd

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Tîm Ystadau Prifysgol Bangor yn gweithio gyda Rwydwaith WISE

Er mwyn helpu busnesau i ddeall sut i gael y gorau allan o systemau monitro trydan, penderfynodd Rhwydwaith WISE ddechrau adref trwy gael gwell dealltwriaeth o ddefnydd trydan ar gampws Prifysgol Bangor.

heat_map_biFel cam cyntaf cynhyrchwyd ‘map gwres‘ sy’n ein galluogi i gymharu’r defnydd trydan ar gyfer pob cyfnod hanner awr dros 2013 gyfan (uchod).  Mae’n dangos yn glir bod trydan yn cael ei defnyddio’n bennaf yn ystod oriau arferol yr wythnos (coch), yn ogystal ag yn y nos yn ystod y tymor (yn y neuaddau preswyl).  Mae adnabod ein ‘patrymau defnydd’ yn rhoi cliwiau ar sut a ble y gallwn wneud newidiadau realistig yn ein hymddygiad.  Gall mewnwelediad fel hyn ein galluogi i leihau costau ynni a lleihau CO2 mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’n hanghenion gweithredol.

Mae’r gwaith hwn ar y gweill. Os oes gennych chi ddiddordeb deall mwy am ddefnydd ynni eich busnes eu hunain, cysylltwch â ni i gael fwy o wybodaeth.