Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Nwyddau wedi’i hailgylchu yn gwella fy nghreadigrwydd

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Siân Hutchinson yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Therapydd Celf yw Siân Hutchinson, sydd yn gweithio ar draws Cymru, Prydain a thu hwnt. Fel rhan o’i strategaeth marchnata mae hi wedi penderfynu pwysleisio ei defnydd o nwyddau wedi’u hailgylchu, eu hail-ddefnyddio a gwastraff isel.

Wedi iddi hi gysylltu â Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru (CNYC) er mwyn ymchwilio i bosibiliadau cyd-weithio, roedd Siân yn gallu manteisio ar y cynnig am gymorth cynaliadwyedd busnes ar y cyd â Thîm Busnesau Cynaliadwy (sydd yn gweithio ar y cyd â WISE) . Yn dilyn ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â’r Iaith Gymraeg a’r Amgylchedd mae Siân wedi mynd ati i ysgrifennu polisïau yn y meysydd hyn. Hi oedd y cyntaf o gleientiaid y CNYC i dderbyn y MarcSiarter Busnes Cynaliadwy.

Mae Polisi Iaith Gymraeg Siân yn pwysleisio gwneud agweddau gweledol ei busnes yn ddwyieithog er efallai bydd yna gostau yn gysylltiedig â chyfieithu, mae hi yn gweld hwn fel buddsoddiad da er mwyn cyrraedd cynulleidfa ehangach.
Siân Hutchinson

Roedd hi yn haws nag oeddwn i wedi disgwyl i ysgrifennu Polisi Amgylcheddol, y cyfan oedd rhaid i mi wneud oedd pwysleisio’r hyn rwyf yn arfer wneud o ran lleihau gwastraff ac ail-ddefnyddio ac ailgylchu nwyddau. Mae defnydd o nwyddau wedi’i hailgylchu yn gwella fy nghreadigrwydd felly mae’n fuddiol i ansawdd fy ngwaith, yn lleihau costau ac yn well i’r amgylchedd i gyd ar unwaith,” meddai Siân.

I ddarganfod mwy am Siân a’i waith ymweld â’i safle we.