Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Cynhyrchu bio-olosg yn gyflym o gynaeafau rheoli tir cyffredin

Astudiaethau Achos, Peirianneg Ecolegol, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Siôn Brackenbury o CommonsVision Ltd yn siarad â Kath Ficken o Rwydwaith WISE.

Gyda buddsoddiad gan Rwydwaith WISE rydym wedi llwyddo i ddatblygu ein cysyniadau o’r bwrdd cynllunio hyd at y cam masnacheiddio, gwasanaeth arbennig.” Siôn Brackenbury, Rheolwr Prosiect.

Mae CommonsVision yn gweithio gyda Rhwydwaith WISE i ddatblygu ffordd o gynhyrchu bio-olosg yn gyflym o borthiant sy’n cael ei symud yn aml o dir cyffredin megis rhedyn, yn ogystal â rhywogaethau ymledol megis rhododendron a balsam Himalaiaidd. Mae’r cwmni’n darparu atebion ymarferol i faterion tir cyffredin ac ecolegol ac mae cynhyrchu bio-olosg yn cynnig ffordd o wella pridd a gwella’r gyfradd o garbon sy’n cael ei ddal gan gynorthwyo â’r gwaith o gael gwared ar rywogaethau ymledol ar yr un pryd.

Biochar
“Mae’r cyngor arbenigol a gafwyd, y gwaith dadansoddi a wnaed a’r mynediad a roddir i offer ymchwil gan WISE wedi’n galluogi i ddatblygu ein syniadau a phrofi ein prosesau i gydweithwyr a rheolyddion yn y DU” meddai Siôn.

Mae Timoedd Ymchwil Bio-olosg a Geocemeg Organig Rhwydwaith WISE yn darparu cymorth gan ddefnyddio offer ym Mhrifysgol Abertawe i ddatblygu’r gwaith dylunio ac adeiladu ar gyfer yr uned pyrolysis, a ddefnyddir i gynhyrchu bio-olosg, drwy brofi’r nwyon a’r gronynnau a gynhyrchir wrth gynhyrchu golosg, er mwyn optimeiddio’r broses losgi. Mae’r porthiant a’r bio-olosg hefyd yn cael eu profi ar gyfer PAH a chyfansoddion gwenwynig, er mwyn asesu a yw’r bio-olosg a gynhyrchir o rywogaethau ymledol yn addas i’w ddefnyddio fel defnydd gwella pridd.

Royal fern

Gellir datblygu’r prosiect hwn ymhellach i bennu posibilrwydd cynhyrchu bio-olosg fel arfer rheoli tir cynaliadwy. Mae Rhwydwaith WISE yn gobeithio helpu Commons Vision i greu cyfleoedd masnachol gyda busnesau eraill yng Nghymru sy’n rheoli ardaloedd ecolegol lle y mae rhywogaethau ymledol yn gyffredin.

Graphs of biochar analyses

yn siarad â