Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Mesur ymatebion dynol i’r amgylchedd ffisegol

Astudiaethau Achos, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Rory Wilson o Wildbytes Ltd yn siarad â Geoff Proffitt o Rwydwaith WISE

Mae rhwydwaith WISE wedi’n helpu’n fawr o safbwynt gyrru ein cyfnod datblygu cynnyrch ymlaen drwy ddarparu mynediad i gyfleusterau o’r radd flaenaf ac arbenigedd ym maes mesuryddion cyflymu.”  Rory Wilson, Cyfarwyddwr Wildbytes.

Mae Wildbytes Ltd yn ceisio disgrifio’n glir sut y gall pobl ryngweithio orau â’r byd corfforol.  Gall dealltwriaeth fanwl a dwfn o symudiad corfforol unigolyn ddarparu dealltwriaeth ddofn o ymateb unigol a phenodol yr unigolyn hwnnw i’r byd ac i’r amgylchiadau y gall ef/hi gael ei hun ynddynt.

Mae’r prosiect yn ceisio mesur ymatebion dynol yn rheolaidd i’r amgylchedd ffisegol o eiliadau i flynyddoedd, gan ddefnyddio mesuryddion cyflymu a meddalwedd delweddu pwrpasol ar gyfer dadansoddiadau ymddygiadol.

Mae Rhwydwaith WISE yn cynorthwyo â’r gwaith o ddatblygu’r dechnoleg i sicrhau ei fod yn gweithio gyda phobl. Yn hyn o beth gallwn bennu perfformiad ffisegol unigolion, eu hiechyd ac effeithlonrwydd cyffredinol, eu gallu i nodi ac ymdopi â phwysau a’u gallu i ymadfer o anafiadau corfforol a meddyginiaeth.  Mae hyn yn amlwg yn bwysig mewn cyd-destun cynnyrch meddygol, iechyd a ffitrwydd, ac mae Rory wrth ei fodd gyda’r cynnydd.

Ni fyddai modd i ni allu datblygu ein cynnyrch mor gyflym heb Rwydwaith WISE” meddai Rory