Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Monitro proses o swbstradau aur

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau

Robin Pitson o Gwent Electronic Materials Ltd yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

mae ein gwaith gyda Rhwydwaith WISE wedi’n helpu i ddeall ein cynhyrchion yn well ac yn y pen draw cyflenwi ansawdd well i’n cwsmeriaid” mae Robin yn datgan

Mae Gwent Electronic Materials Limited (GEM) yn cynhyrchu electrodau a argraffir ar sgrîn ar gyfer cymwysiadau synhwyro, er enghraifft, er mwyn monitro ansawdd awyr mewn amgylcheddau gwaith.

Cynorthwyodd Rhwydwaith WISE GEM gyda monitro proses eu swbstradau aur.  Yn aml mae synwyryddion electrocemegol yn defnyddio metalau gwerthfawr fel arian, platinwm neu aur.  O bwys mawr wrth gynhyrchu electrodau a argraffir ar sgrîn yw cyflawni dosbarthiad unffurf o ronynnau o swp i swp.

Un techneg a ddefnyddir i asesu’r gronynnau aur yw dadansoddiad diffreithiad pelydr-x (XPD) sy’n asesu ffurf grisialaidd yr “aur” a argraffwyd.  Defnyddiwyd XRD er mwyn mesur adeiladwaith coeth yr aur a osodwyd a sut mae’n amrywio gan ddibynnu ar amgylchiadau prosesu, felly addasodd GEM eu techneg cynhyrchu gan deilwra’r cynnyrch tuag at anghenion y cwsmer.