Yvonne Jones BSc, MSc: Swyddog Datblygu Busnes

…yn gweithio gyda busnesau i wella cynaliadwyedd, gan ganolbwyntio ar helpu busnesau i ddatblygu polisïau amgylcheddol a chydraddoldeb, a rhoi cymorth i weithio tuag at systemau rheoli amgylcheddol briodol. Mae Yvonne yn siarad Cymraeg

Arbenigeddau/Ymchwil: sectorau addysg, elusennol a’r amgylchedd, adfywio cymunedol, archwiliwr ar ISO14001