Vera Thoss PhD Dipl. Chem. MRSC ICID: Arweinydd Thema: Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau

… yn darparu arbenigedd mewn cemeg dadansoddol a rheoli ansawdd mewn lleoliadau masnachol gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys mathau gwahanol o gromatograffaeth (nwy, hylif, ïon), sbectrosgopeg ar gyfer cyfansoddion organig, yn enwedig NMR a MS, a chyfansoddiad elfennol (ICP-AES).

Arbenigedd/Ymchwil: dŵr ffres, coedwigoedd, olew o deiars.