Sherryl Bellfield BA (Hons), MSc, PhD: Cydlynydd Prosiect Abertawe

Sherryl Bellfield

…yn defnyddio profiad helaeth o nifer o sectorau diwydiant ac academaidd i reoli’r prosiect ym Mhrifysgol Abertawe.

  • 01792 604510
  • s.l.bellfield@swansea.ac.uk

Arbenigedd/Ymchwil: datblygiad cadarnhaol yn gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol; rheolaeth prosiectau a rhaglenni; rheoli adnoddau dŵr; datblygiad busnesau; ymgysylltu â rhan ddeiliaid a chydweithredu; rhannu gwybodaeth.