Rebecca Colley-Jones BSc (Hons), PGD, MCIWM: Cydlynydd Rhwydwaith WISE

Rebecca Colley-Jones

… yn darparu atebion rheolaeth gwastraff ac adeiladwaith cynaliadwy i fusnesau, gyda dros 14 mlynedd o brofiad gweithio mewn rôl ymarferol a mentora i ddatblygu syniadau ac atebion arloesol.Mae Rebecca yn siarad Cymraeg

Arbenigedd / Ymchwil: Ymgysylltu â busnesau, systemau ailgylchu, marchnadoedd ar gyfer deunyddiau eildro, cyfleusterau gwastraff masnachol/diwydiannol, gwastraff adeiladu, asesydd BREEAM,  hyfforddwr Tystysgrif Ymwybyddiaeth Gwastraff (WAC), Cadeirydd CIWM Cymru.