Jamie Newbold (Yr Athro) Bsc, PhD, FSB, CBiol: Cyfarwyddwr Prosiect

Yr Athro Jamie Newbold

Mae Jamie yn Gyfarwyddwr Ymchwil a Menter ac yn Athro Gwyddoniaeth Anifeiliaid yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda diwydiant ar brosiectau yn ffocysu ar drin eplesiad microbaidd.  Yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Holl Brosiect WISE, bydd Jamie yn arwain y themâu Iechyd a Lles Cynaliadwy.

Arbenigedd/Ymchwil: Microbioleg Amgylcheddol, Microbioleg y Perfedd, Gwyddoniaeth Anifeiliaid, Masnacheiddio

Themâu: Microbioleg, echdynion planhigion, probiotig, anifeiliaid, masnacheiddio