Phil Hollington PhD: Uwch Gymrawd Ymchwil

Phil Hollington

…yn darparu arbenigedd mewn agronomeg a chanolbwyntio ar gnydau eraill, megis ar gyfer ynni adnewyddadwy neu ddefnydd ddiwydiannol, yn rhedeg treialon maes a thŷ gwydr ar gyfer gwella cnwd a thechnolegau pridd, ac mae ganddo gysylltiadau cryf â sefydliadau ymchwil tramor, yn enwedig mewn gwledydd sy’n datblygu yn Affrica ac Asia.

Arbenigedd/Ymchwil: Defnydd tir, bryniau a’r ucheldiroedd, datblygu cyrsiau byr.