Pete Bunting PhD: Uwch Ddarlithydd mewn Synhwyro Amgylcheddol o Bell

Pete Bunting

…yn datblygu meddalwedd a defnydd cyfrifiadurol perfformiad uchel ym maes synhwyro o bell, gan gynnwys data LiDAR, optegol a SAR, ar gyfer mapio manwl dros ardaloedd eang.

Arbenigedd/Ymchwil: datblygu technegau newydd ac arloesol i brosesu data synhwyro o bell, er mwyn casglu a chategoreiddio gwybodaeth i fapio gorchudd tir a monitro llystyfiant.