Penny Neyland BSc (Hons), PhD: Ecolegydd ac Arbenigwr Bioamrywiaeth

Penny Neyland

…yn darlunio, darparu a gweithredu astudiaethau bioamrywiaeth ac asesiadau effaith amgylcheddol, gan ddarparu arbenigedd eang mewn thechnegau arolygu maes a rheoli cynefinoedd.

  • 01792 604598
  • p.j.neyland@swansea.ac.uk

Arbenigedd/Ymchwil: technegau i gynnal arolygon maes gan gynnwys arolygon rhywogaethau dan warchodaeth (llygod y dŵr ac amffibiaid); adnabod planhigion a dadansoddi cymunedau; rheoli a lliniaru cynefinoedd.