Nicola Sturrs: Cynorthwywr Clercyddol Prosiect

Nicola Sturrs

…yn roi cymorth prosiect a chefnogaeth glercyddol ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau gweinyddol.

Mae Nicola yn siarad Cymraeg

  •  01248 382346
  • Fax. 01248 370594
  • n.sturrs@bangor.ac.uk
  • LLawr 8 Floor, Adeilad Alun Roberts Building, Ffordd Deiniol Road, Bangor, LL57 2UW

Themâu: Gweinyddol/Cefnogi Prosiect

Geiriau allweddol: Gwasanaethau Gweinyddol