Marie Kelly BSc (Anrh), MSc: Ymchwilydd Cyswllt ym meysydd Synhwyro o Bell a Gwybodaeth Ofodol

Marie Kelly

…yn rhoi cymorth technegol ar gyfer datblygu ymchwil synhwyro o bell a gwybodaeth ofodol gyda chwmnïau a sefydliadau llywodraethol.

  • 01970-621965
  • mak51@aber.ac.uk
  • Linkedin

Arbenigedd/Ymchwil: modelu hydrolig, GIS, dŵr a charthffosiaeth, datblygu rhyngwladol, synhwyro o bell.