Marc Evans BSc (Hons), FCIPR: Swyddog Strategaeth Busnes

Marc Evans

 

…wedi cynorthwyo cyrff sectorau cyhoeddus ac elusennol y DU, cwmnïau cyhoeddus mawr, canolig a bychain i ennill cefnogaeth i’w cynlluniau yng Nghymru. Mae’i gyngor busnes yn amgyffred cyfathrebu strategol, Cymraeg mewn masnach, cysylltiadau cyhoeddus a chymunedol ar amryw bynciau megis yr amgylchedd, trafnidiaeth, twristiaeth ac etifeddiaeth Cymru.

cymraeg

Arbenigeddau/Ymchwil: marchnata cymdeithasol, polisi llywodraeth, gwleidyddiaeth Cymru

Geiriau allweddol: Cyfathrebu, dadansoddi polisi, cyfryngau, cyfiethu, twristiaeth, etifeddiaeth