Mair Rowlands: Ymarferydd Datblygu Cynaliadwy – Cyswllt Myfyrwyr

Mair Rowlands

…yn cynorthwyo Prifysgol Bangor i ddatblygu cyfleoedd i weithio mewn modd sy’n gynaliadwy trwy godi proffil datblygu cynaliadwy a’r gwaith sy’n digwydd yn y Brifysgol yn barod drwy ymgysylltu gyda myfyrwyr a staff ar ddatblygu cynaliadwy gan weithio’n agos gyda’r Undeb Myfyrwyr, a gan gynorthwyo gyda gweithredu system reoli amgylcheddol y Brifysgol. cymraeg