Liz Shepherd BSc (Anrh), PhD: Cydymaith Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, Cartrefi Conwy

Liz Shepherd

…arbenigo yn ymrwymo deiliaid diddordeb a chyfathrebu ar faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd. Gweithio gyda Chartrefi Conwy er mwyn gwellau effeithlonrwydd ynni’r stoc tai a chynnal astudiaeth dichonolrwydd i sefydlu cynllun ynni cymunedol fel rhan o gwmni gwasanaeth ynni.cymraeg_dysgwr

Arbenigedd/Ymchwil: Ymrwymiad, Cynaliadwyedd, Ynni adnewyddadwy