Linda Cook: Swyddog Cyllid

Linda Cook

…yn gyfrifol am fonitro costau a cheisiadau cyllidebau ar gyfer y prosiect WISE 2 a hi fydd yn gyfrifol am geisiadau i WEFO.