Lesley Langstaff: Rheolwr Prosiect

Lesley Langstaff

…yn arwain a rheoli Rhwydwaith WISE drwy weithio ochr yn ochr รข’r Cydlynydd Rhwydwaith WISE i sicrhau bod y prosiect yn cyflawni ei thargedau allbwn, a thargedau rheoli prosiect ac adrodd.

Arbenigedd/Ymchwil: rhwydweithiau dysgu cynaliadwy ar gyfer perchnogion a rheolwyr busnesau bach a chanolig, prosiectau ymchwil a ariennir yn allanol, rheoli adnoddau gwledig.