Laura Roberts BSc (Hons), PhD: Ecolegydd ac Arbenigwraig Bioamrywiaeth

Laura Roberts

… gyda phrofiad helaeth mewn technegau arolygu maes ac yn gweithio gyda busnesau i weithredu darganfyddiadau a datblygu rheolaeth lwyddiannus a strategaethau lliniaru mewn nifer o gynefinoedd ac ecosystemau gwahanol.

Arbenigedd/Ymchwil: arolygu maes, astudiaethau bioamrywiaeth, adnabod tacsonomig, strategaeth rheolaeth a lliniaru, cynefinoedd ac ecosystemau daearol, dadansoddiad llystyfiant, Deddf Anifeiliaid (Dull Gweithredu Gwyddonol).