Katherine Steele, PhD: Datblygwr Gadwyn Cyflenwi Bwyd

Katherine Steele

…yn dilyn dull wedi cyfeirio at y cwsmer – drwy drafod gyda’r defnyddwyr terfynol yn gyntaf – i ddatblygu cnydau bwyd newydd ar gyfer diogelwch bwyd cynaliadwy.

Arbenigedd/Ymchwil: defnyddio technolegau genomig i astudio amrywiaeth geneteg ac etifeddiaeth nodweddion meintiol mewn rhywogaethau pwysig yn economaidd a defnyddio bridio-marcio er mwyn gwellau nodweddion.