Kath Ficken BSc (Hons), MSc, PhD

Kath Ficken

…rheoli labordy ymchwil sy’n cydweithio gyda busnes ar ymchwil a datblygiad prosiectau yn defnyddio’r offer dadansoddi diweddaraf.

Arbenigedd/Ymchwil: ymchwil labordy, datblygiad a dadansoddi, dylunio arbrofion, offer dadansoddi, geocemeg organig, biogeocemeg, isotopau sefydlog, biodanwydd, bio-golosg.