Jo Stroud BSc (Hons), PGD, AIEMA: Datblygwr Busnes – Cynaliadwyedd

…ymgorffori cynaliadwyedd ymarferol drwy datblygu’r cyfleoedd masnachol fel bod busnesau’n gallu manteisio mwy o ymgysylltu â rheoli amgylcheddol, chyfleoedd cyfartal a’r Iaith Gymraeg. Mae Jo yn dysgu Cymraeg

Arbenigeddau/Ymchwil: gael gwared ar y bwlch rhwng bwriad a gweithred; ysbrydoli eraill i newid ymddygiad drwy gweithredau personol; hyrwyddo arfer myfyriol; Systemau Rheoli Digwyddiadau Cynaliadwy a’r Amgylchedd.