Jessica Spring BSc Econ: Ysgrifenyddes Prosiect

Jessica Spring

…yn chwarae rhan ganolog yn darparu cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol ar lefel uchel i’r prosiect Rhwydwaith WISE. Bydd Jess, sydd yn gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn cefnogi gweithgaredd prosiect ar draws Prifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe sy’n ymwneud â’r prosiect Rhwydwaith WISE.