Jan Morgan BEd (Hons) MA: Swyddog Datblygu

…cynorthwyo busnesau i ennill achrediad y Ddraig Werdd a systemau rheoli amgylcheddol BS8555 yn ogystal â chreu polisïau amgylcheddol a chydraddoldeb pwrpasol gyda phob busnes, gan helpu i wella cyfathrebu a marchnata mewnol ac allanol.

  • J.W.Morgan@swansea.ac.uk
  • 01792 602655