Hilary Worgan: Rheolwr Labordy i’r Grŵp Microbioleg y Perfedd

Hilary Worgan

Prif gyfrifoldebau yn cynnwys rhedeg y labordai sy’n gysylltiedig gyda Grŵp Microbioleg y Perfedd o ddydd i ddydd ac arwain tîm o staff technegol, sy’n darparu cefnogaeth ac arweiniad i’n ymchwilwyr, myfyrwyr is ac ôl-radd ymroddedig.

Profiad mewn systemau eplesiad y perfedd, proffilio molecwlar o gymunedau mircobaidd, dadansoddi data aml-amrywedd o adnabod ôl bys molecwlar a metabolyn.