Gwenith Elias PhD: Datblygwr Busnes – Cynaliadwyedd

Gwenith Hughes

…yn gweithio gyda busnesau, yn benodol busnesau bach a chanolig, ar agweddau ymarferol o ddatblygu yn fenter gynaliadwy. I gychwyn, mae hi yn eu tywys ar daith i wneud gwelliannau cymedrol ar reolaeth amgylcheddol a’u hagwedd at gyfleoedd cyfartal, gan eu cysuro ei bod yn wir yn gwneud synnwyr busnes i fod yn gynaliadwy.

Arbenigeddau/Ymchwil: maes ynni cynaliadwy a newid yn yr hinsawdd.Mae Gwenith yn siarad Cymraeg