Gwenan Haf Griffith BA: Cysylltai Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, Oriel Plas Glyn y Weddw

Gwenan Griffith

…arbenigo mewn ymgysylltu drwy gyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol.  Yn gweithio gydag Oriel Plas Glyn y Weddw i ddatblygu Eco-amgueddfa gyntaf Cymru, prosiect marchnata digidol ar y cyd rhwng saith safle treftadol Pen Llŷn i ddenu ymwelwyr tu allan i’r tymor gwylia.  Yn darparu hyfforddiant marchnata digidol i staff a gwirfoddolwyr safleoedd yr #Ecoamgueddfa.

cymraeg