Gwen Holland BA (Anrh), MSc (Econ), MCIWM: Ymarferwr Datblygu Cynaliadwy

Gwen Holland

p>

…ymgorffori cynaliadwyedd ymarferol drwy datblygu’r cyfleoedd masnachol fel bod busnesau’n gallu manteisio mwy o ymgysylltu â rheoli amgylcheddol, chyfleoedd cyfartal a’r Iaith Gymraeg. Mae Gwen yn siarad Cymraeg

Arbenigedd/Ymchwil: Cynaliadwyedd, Ymgysylltu a Busnesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Rheoli Gwastraff, Datblygu Polisïau, Gwleidyddiaeth, Digwyddiadau Hyrwyddo, Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg, Ymgysylltu â’r Gymuned, Addysg, Cydlynydd Rhwydwaith Aelodau Newydd CIWM.