Graham Ormondroyd PhD: Pennaeth Ymchwil Deunyddiau, Canolfan Biogyfansoddion

…yn rheoli portffolio gydag ystod eang o brosiectau ymchwil ar ddeunyddiau, i gyd ar y cyd gyda phartneriaid diwydiannol (wedi cyllido drwy arian cyhoeddus a phreifat).

Arbenigeddau/Ymchwil: coedwigaeth, cynnyrch technoleg coedwigaeth, gwyddoniaeth pren, ymarferwr ‘PRINCE2’