George Petropoulos: Synhwyro Amgylcheddol o Bell a GIS

George Petropoulos

…yn cynhyrchu waith gwyddonol wedi ei anelu at oleuo gwyddoniaeth a pholisi er lles y cyhoedd.

Arbenigeddau/Ymchwil: integreiddio technoleg Arsylliad Daear gyda modelau sy’n dynwared prosesau a mesuriadau tir i wella dealltwriaeth cydweithiad wyneb y ddaear a phroses ymateb gwahanol ecosystemau; mesur a monitro newidiadau defnydd/gorchuddiad tir achoswyd gan beryglon naturiol gwahanol neu weithgareddau anthropogenig.