Geoff Proffitt BSc (Hons), PhD: Peirianneg Ecolegol

…arwain dyluniad, rheolaeth ac adeiladwaith peirianneg ecolegol graddfa eang gan gynnwys adfer gwlypdir a gwlypdir wedi ei optimeiddio ar gyfer creu cynefinoedd a thrin gwastraff.

Arbenigedd/Ymchwil: Ecoleg gwlypdir cymhwysol, dylunio a phrosesau o fewn gwlypdir gweithredol, trin dŵr gwastraff ac optimeiddio cynefin, acwafeithrin integredig, trin ac ail-ddefnydd o ddeunydd gwastraff mewn gwlypdir a hydroponeg.