Evangelia Tseki BSc(Hons), MA: Swyddog Datblygu Busnes

Evangelia Tseki

…yn bwynt cyswllt cychwynnol rhwng busnesau a Rhwydwaith WISE gan gysylltu’r busnesau gyda’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig gan anelu i gyflawni anghenion busnes a gwella eu perfformiad tra yn mewnblannu ymarferion datblygiad cynaliadwy.

  • +44(0)1970 621943
  • evt3@aber.ac.uk

Arbenigedd/Ymchwil: datblygiad busnes, rheoli prosiect, monitro a gwerthuso prosiect, datblygiad a chyflawni prosiectau wedi’u ariannu’n allanol