Elizabeth Woodcock MSc.: Datblygwr Busnes – Cynaliadwyedd

Elizabeth Woodcock

…yn cydweithio gyda busnesau i’w helpu gwella elw ar fuddsoddiad a gyflawnwyd trwy weithgareddau cyfleoedd amgylcheddol a chyfartal. Mae ei gwaith yn cynnwys rheoli prosiect, cyfathrebu â rhandaliadau a newid ymddygiad.

cymraeg

  • 01248 388268
  • e.woodcock@bangor.ac.uk
  • Rhwydwaith WISE/ Canolfan Newid Ymddygiad Cymru, Brigantia, Ffordd Penrallt, Bangor, Gwynedd. LL57 2AS

Arbenigeddau/Ymchwil: cyrsiau ymwybyddiaeth iaith a chynllunio iaith Gymraeg, gan weithio gyda busnesau i integreiddio dwyieithrwydd yn eu gweithrediadau a chyfathrebu.