Elinor Phillips: Cydymaith Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Elinor Phillips

…yn gweithio ar broject ar y cyd gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru i ddatblygu a gweithredu fframwaith fydd yn galluogi tîm yr Eisteddfod i gasglu a dadansoddi data sy’n dangos gwerth a gwaddol economaidd, cymdeithasol ac addysgol llawn y brifwyl ar gymunedau lleol ac ar draws Cymru.

cymraeg

Arbenigeddau/Ymchwil: Economeg, ymgysylltu â rhan-ddeiliaid, rheoli project